Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

mylittleuniverse
9384 2009 420
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viahappyorsad happyorsad
5640 3d1b 420
Reposted fromLittleJack LittleJack via777727772 777727772

February 14 2018

mylittleuniverse
mylittleuniverse
9273 e62a 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viajulann julann
mylittleuniverse
9514 8f7f 420
Reposted fromMuppet Muppet viaC10H12N2O C10H12N2O
mylittleuniverse
mylittleuniverse
7387 f993 420
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viaosha osha

February 06 2018

mylittleuniverse
4414 c722 420
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viacats cats
mylittleuniverse

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajakubzulczyk jakubzulczyk

February 03 2018

mylittleuniverse
2559 18b7 420
Reposted from777727772 777727772
mylittleuniverse
6286 95dd 420
Reposted from777727772 777727772

January 30 2018

1309 0eb9

catgifcentral:

My Cookie

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacats cats
mylittleuniverse

January 29 2018

mylittleuniverse
7152 29f0 420
Reposted fromtisiphone tisiphone viaAluslaw Aluslaw

January 21 2018

mylittleuniverse
3741 049c 420
Reposted fromzciach zciach viamagolek22 magolek22
mylittleuniverse
2467 f7ab 420
mylittleuniverse
4008 091d 420
Reposted fromfireaway fireaway viabudas budas
mylittleuniverse
mylittleuniverse
mylittleuniverse
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl