Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

mylittleuniverse
7349 da46 420
Reposted frommyu myu viawordshurt wordshurt
7839 48f3 420
Reposted fromapkinesis apkinesis viawordshurt wordshurt
mylittleuniverse
5337 3d06 420
Reposted fromzbiorliterek zbiorliterek viawordshurt wordshurt
mylittleuniverse
0974 3e5b 420
mylittleuniverse
Reposted fromjasminum jasminum viajakubzulczyk jakubzulczyk

February 19 2017

mylittleuniverse
3978 dd76 420
Reposted fromczajnikq czajnikq
mylittleuniverse
4007 bde2 420
mylittleuniverse
3565 a19e 420
Reposted fromblueinsane blueinsane
mylittleuniverse

February 15 2017

mylittleuniverse
3974 1851 420
Reposted frommeem meem viamy-anxieties my-anxieties
mylittleuniverse
4750 aa5b 420
Reposted fromveronika1997 veronika1997

February 14 2017

mylittleuniverse
8067 90fc 420
Robert Longo Men Trapped in Ice (1979)
Reposted fromWascon Wascon vialittledarling littledarling
mylittleuniverse
Reposted fromfelicka felicka viamaddreamer maddreamer
mylittleuniverse
9204 9861 420
Reposted fromrol rol viaohfucktycznie ohfucktycznie
mylittleuniverse
Dlaczego czułam się zawsze sama wśród ludzi? Zmuszałam się do kontaktów z nimi, prowadziły do tego okoliczności, ale mimo najlepszej woli strach zawsze zwyciężał i po krótkiej walce rzucałam się do ucieczki. Kiedy byłam znowu sama, ogarniały mnie zupełnie inne uczucia. Zaczynałam cierpieć z powodu samotności i opuszczenia i nie mogłam znieść myśli o tym, że przyjaciele dyskutują, bawią się, śmieją, dzielą się swoimi radościami i przyjemnościami. A przecież sama unikałam tych cudownych, czarodziejskich rejonów, bo wydawało mi się, że są otoczone drutem, przez który przepuszczono prąd elektryczny dla ochrony przed włamywaczami i że i tak nie będę mogła się dostać do środka. Że więc nie warto robić wysiłku. A przecież marzyłam o możliwie najintensywniejszym życiu, chciałam poznać prawdziwy smak życia, śmiać się i płakać, być całowaną na oczach wszystkich; dostawać kwiaty, chodzić pod rękę, patrzeć przez okno na ruch uliczny... 
— Anais Nin Dziennik 1931-34
mylittleuniverse

awwww-cute: The southern pudu is the smallest deer in the world

Reposted frommr-absentia mr-absentia viarawwwr rawwwr
mylittleuniverse
0553 398d 420
Reposted fromcasanovared casanovared viahappyorsad happyorsad
mylittleuniverse
3214 44cb 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl